Jak Opiniujemy?

Zdrowe odżywianie, bezpieczna zabawa i właściwa pielęgnacja są niezwykle ważnymi kwestiami, związanymi z opieką nad najmłodszymi członkami rodziny. W gąszczu reklam i wśród półek sklepowych uginających się od towarów, często trudno podjąć decyzję, co będzie najlepsze dla dziecka.

Aby pomóc rodzicom i opiekunom w wyborze, opiniujemy produkty przeznaczone dla dzieci. Wyróżnia je logo Instytutu Matki i Dziecka lub informacja na opakowaniu.

Kto wydaje opinie?

Każda opinia jest efektem pracy zespołu złożonego ze specjalistów różnych dziedzin.

Eksperci Instytutu to m.in.:

 • doświadczeni lekarze specjaliści,
 • pielęgniarki i położne,
 • eksperci medycyny wieku rozwojowego,
 • pracownicy naukowi, którzy na co dzień pracują z małymi pacjentami w klinikach i poradniach Instytutu.
Fizjoterapeuta w Zakładzie Usprawniania Leczniczego, Instytut Matki i Dziecka
Certyfikowana Terapeutka Opieki Okołoporodowej, Terapeutka Szwajcarskiej metody BeBo, Fizjoterapeuta w Klinice Ginekologiczno-Położniczej, Instytut Matki i Dziecka
Terapeuta Integracji Sensorycznej, Fizjoterapeuta w Zakładzie Usprawniania Leczniczego, Instytut Matki i Dziecka
Fizjoterapeuta w Zakładzie Usprawniania Leczniczego, Instytut Matki i Dziecka
Położna, Blok Porodowy i Operacyjny, Instytut Matki i Dziecka
Położna, Specjalista do spraw epidemiologii, Instytut Matki i Dziecka
Specjalista fizjoterapii, Kierownik Zakładu Usprawniania Leczniczego, Instytut Matki i Dziecka
Edukator cukrzycy, Certyfikowany trener osobistej pompy insulinowej, Pielęgniarka diabetologiczna w Poradni Diabetologicznej, Instytut Matki i Dziecka
Specjalista neurologii dziecięcej, Asystent w Klinice Neurologii Dziecięcej, Instytut Matki i Dziecka
p.o. Kierownika Zakładu Usprawniania Leczniczego, Specjalista fizjoterapii oraz Pedagog specjalny, Instytut Matki i Dziecka
Położna, Ekspertka ds. opiniowania produktów użytkowych w Instytucie Matki i Dziecka
Lekarz stomatolog, Specjalista ortodonta, Biolog molekularny, p.o. Kierownika Zakładu Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji, Instytut Matki i Dziecka
Lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z ginekologii i położnictwa w Klinice Położnictwa i Ginekologi, Instytut Matki i Dziecka
Specjalista położnictwa i ginekologii oraz endokrynologii ginekologicznej z medycyną rozrodu, Kierownik Kliniki Ginekologii i Położnictwa, Instytut Matki i Dziecka
Lekarz rezydent w Klinice Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii, Instytut Matki i Dziecka
Pielęgniarka w Klinice Neurologii Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka
Lekarz dermatolog, ekspert Instytutu Matki i Dziecka
Ekspert w dziedzinie farmakologii, Specjalista w zakresie opiniowania kosmetyków i środków do prania, Instytut Matki i Dziecka
Neurologopeda w Pracowni Patofizjologii Mowy i Endoskopii Górnych Dróg Oddechowych, Instytut Matki i Dziecka
Pielęgniarka w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut Matki i Dziecka
Pediatra i Neonatolog w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut Matki i Dziecka
Specjalista położnictwa i ginekologii, Specjalista perinatologii, Oddział Perinatologii, Klinika Położnictwa i Ginekologii, Instytut Matki i Dziecka
Psycholog, Pedagog oraz Specjalista psychoonkologii, Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka
Prof. Instytutu Matki i Dziecka, Specjalista pediatra w Zakładzie Żywienia (Zespół medyczno-żywieniowy), Instytut Matki i Dziecka
Specjalista pediatrii i neonatologii, Lekarz w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut Matki i Dziecka
Dietetyk w Poradni Diabetologicznej, Instytut Matki i Dziecka
Lekarz pediatra w Oddziale Hospitalizacji Jednego Dnia, Instytut Matki i Dziecka
Fizjoterapeuta w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej, Instytut Matki i Dziecka
Fizjoterapeuta w Zakładzie Usprawniania Leczniczego, Instytut Matki i Dziecka
Certyfikowany Doradca Laktacyjny (CDL), Psycholog, Położna w Klinice Położnictwa i Ginekologii, Instytut Matki i Dziecka
Pediatra i neonatolog, Koordynator Oddziału Neonatologii w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut Matki i Dziecka
Położna środowiskowo-rodzinna, Położna w Klinice Położnictwa i Ginekologii, Koordynatorka Szkoły Rodzenia, Instytut Matki i Dziecka
Konsultant Krajowy w dziedzinie neonatologii, Konsultant Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut Matki i Dziecka
Specjalista pediatra, Zastępca Dyrektora ds. klinicznych, Kierownik Oddziału Hospitalizacji Jednego Dnia i Izby Przyjęć, Instytut Matki i Dziecka
Specjalista położnictwa i ginekologii, Klinika Położnictwa i Ginekologii, Instytut Matki i Dziecka
Specjalista psychologii klinicznej, Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Adiunkt w Zakładzie Wczesnej Interwencji Psychologicznej, Instytut Matki i Dziecka
Położna Oddziałowa w Klinice Ginekologii i Położnictwa, Instytut Matki i Dziecka
Psycholog w Zakładzie Wczesnej Interwencji Psychologicznej oraz Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci, Instytut Matki i Dziecka
Lekarz pediatra, Gastroenterolog, Członek zespołu medyczno-żywieniowego w Zakładzie Żywienia, Instytut Matki i Dziecka
Dietetyk, Specjalista żywienia człowieka, Zakład Żywienia, Poradnia Gastroenterologiczna, Instytut Matki i Dziecka
Fizjoterapeuta, Zastępca Kierownika Zakładu Usprawniania Leczniczego, Instytut Matki i Dziecka
Ekspert w zakresie żywienia niemowląt, dzieci i kobiet w okresie okołoporodowym, Kierownik Zakładu Żywienia, Instytut Matki i Dziecka
Neurologopeda, Terapeuta Koncepcji Castillo Moralesa, Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut Matki i Dziecka
Alergolog, Pediatra, Specjalista chorób płuc
Starszy specjalista w Dziale Ocen i Rozwoju Współpracy, Instytut Matki i Dziecka
Kierownik Działu Ocen i Rozwoju Współpracy w Instytucie Matki i Dziecka
Specjalista farmakolog, Główny ekspert w zakresie opiniowania kosmetyków, wyrobów medycznych, środków do prania i płukania oraz produktów biobójczych, Instytut Matki i Dziecka
Główny specjalista ds. opiniowania produktów użytkowych dla dzieci w Instytucie Matki i Dziecka w latach 2004-06.2022

Pozytywna opinia – czyli właściwie co?

Produkt z pozytywną opinią jest całkowicie bezpieczny dla dziecka pod względem konstrukcji, staranności wykonania, jakości czy użytych surowców. Jest również dostosowany do etapów rozwoju dziecka i wspiera jego harmonijny rozwój.

Pozytywna opinia to potrójna gwarancja bezpieczeństwa:

 • ogólnego
 • zdrowotnego
 • rozwojowego

Opiniowanie produktów składa się z kilku etapów. Pierwszym jest … analiza dokumentacji. Dokładnie sprawdzamy i analizujemy całą dokumentację produktu, strona po stronie. Na co patrzymy? W dokumentach muszą znaleźć się dane dotyczące:

 • zgodności z normami i obowiązującymi przepisami prawa,
 • jakości i pochodzenia surowców,
 • procesu produkcji,
 • jakości produktu gotowego.

Do wydania opinii potrzebne są także dane dotyczące nadzoru jakościowego nad procesem produkcji – w końcu musimy wiedzieć, w jakich warunkach produkt powstawał!

Jak wygląda proces opiniowania?

Dokumentacja to jednak nie wszystko – w Instytucie nie bierzemy niczego na wiarę. By uzyskać pozytywną opinię, produkt jest szczegółowo badany, a zakład produkcyjny musi zostać poddany audytowi, który przeprowadzają nasi eksperci.

Czym się kierujemy przy wydawaniu opinii? Podstawą opinii są:

 • aktualne przepisy prawa obowiązujące w Polsce oraz w Unii Europejskiej,
 • standardy medyczne i zalecenia dotyczące niemowląt, dzieci, kobiet w okresie ciąży i laktacji,
 • wytyczne konsultantów krajowych oraz towarzystw naukowych,
 • zobiektywizowane wyniki badań naukowych.

Po etapie teoretycznym czas na część praktyczną. Eksperci dokonują oceny sensorycznej, organoleptycznej. Sprawdzają jakość wykonania, wytrzymałość, konsystencję, zapach oraz inne ważne cechy produktu. Następnie produkt trafia do badań aplikacyjnych i użytkowych z udziałem wykwalifikowanego personelu medycznego oraz doświadczonych lekarzy specjalistów. W ostatnim etapie biorą udział bezpośredni użytkownicy, dzieci i ich opiekunowie.

Wyniki prac opiniodawczych prezentowane są w postaci raportu opinii dokładnie opisującego zakres i metodykę przeprowadzonego badania.

Pozytywna opinia jest wydawana na okres 3 lat. Produkty z pozytywną opinią oznaczone są informacją lub logo Instytutu na opakowaniu i w tym czasie podlegają stałej obserwacji. Rozpatrujemy i wyjaśniamy wszelkie ewentualne zgłoszenia ze strony rodziców.