lek. Aleksandra Kuźniar-Pałka

Specjalista neurologii dziecięcej, Asystent w Klinice Neurologii Dziecięcej, Instytut Matki i Dziecka

W 2014 roku Pani Aleksandra Kuźniar-Pałka ukończyła kierunek lekarski na II Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W tym samym roku, rozpoczęła roczny staż podyplomowy w Szpitalu w Wołominie. Od 2015 do 2021 roku odbywała szkolenie specjalizacyjne w zakresie neurologii dziecięcej w Klinice Neurologii Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. W międzyczasie, swoje doświadczenie zawodowe budowała pełniąc funkcję lekarza POZ dla dzieci oraz udzielając się w licznych wolontariatach, czy praktykach wakacyjnych.

Od 2021 roku, związana jest z Poradnią Neurologiczną dla dzieci, a także pełni funkcję asystenta w Klinice Neurologii Dziecięcej. Jak sama o sobie mówi: „jest neurologiem dziecięcym z powołania i zamiłowania”. Dzięki szerokiemu doświadczeniu zawodowemu, może pomagać tym najbardziej wymagającym pacjentom – najmłodszym.

Swoje zainteresowania zawodowe rozwija, biorąc czynny udział zarówno w licznych konferencjach, jak i szkoleniach z dziedzin takich jak: pediatria, neurologia dziecięca, czy choroby metaboliczne. Warto również wskazać, że od 2019 roku Pani Aleksandra Kuźniar-Pałka odbywa kurs w zakresie elektroencefalografii (EEG) dziecięcej. Na jej koncie znajdują się certyfikaty ukończenia kursów takich jak: Opieka paliatywna w pediatrii, Szczepienia ochronne u dzieci, czy Metodologia, monitorowanie i zarządzanie w badaniach klinicznych oraz odbycie szkolenia z zakresu Good Clinical Practice.

Pozazawodowo, jest mamą dwójki dzieci. W obszarze jej zainteresowań znajduje się literatura – szczególnie faktu, a także powieści. Wolny czas z chęcią spędza jeżdżąc na nartach, uprawiając wspinaczkę sportową lub grając w gry planszowe.

Doświadczenie

Asystent, Klinika Neurologii Dziecięcej

Instytut Matki i Dziecka

Lekarz, Poradnia Neurologiczna dla dzieci

Instytut Matki i Dziecka

Lekarz

POZ dla dzieci

Edukacja

II Wydział Lekarski

Warszawski Uniwersytet Medyczny