dr n. hum. Eliza Kiepura

Specjalista psychologii klinicznej, Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Adiunkt w Zakładzie Wczesnej Interwencji Psychologicznej, Instytut Matki i Dziecka

Pani Eliza Kiepura jest absolwentką dwóch wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego. W 2006 roku ukończyła Wydział Polonistyki, natomiast rok później, Wydział Psychologii.

W Instytucie Matki i Dziecka pracuje zarówno klinicznie, jak i naukowo, sprawując funkcję adiunkta w Zakładzie Wczesnej Interwencji Psychologicznej IMiD. Od 2007 roku związana jest także z Poradnią Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży IMiD.

W pracy klinicznej zajmuje się diagnozą i oceną rozwoju psychicznego niemowląt i małych dzieci oraz pracą psychologiczną z dziećmi w wieku do 5 roku życia, które przejawiają trudności rozwojowe. Poza tym, udziela wsparcia psychologicznego rodzinom dzieci o zaburzonym rozwoju oraz z grup ryzyka rozwojowego. Zwłaszcza tym, urodzonym przedwcześnie. Pani Eliza Kiepura jest również certyfikowanym trenerem wideotreningu komunikacji (VIT). Uzyskała także certyfikat, uprawniający ją do stosowania Skali Oceny Zachowania Noworodka T.B. Brazeltona (NBAS).

Wśród swoich zainteresowań zawodowych oraz badawczych wymienia między innymi zagadnienia związane ze zdrowiem psychicznym niemowląt i małych dzieci, a także zdrowiem psychicznym rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz z grup ryzyka rozwojowego. Do wyżej wymienionych tematów związanych z wykonywaną pracą, dodaje również zagadnienie wczesnej komunikacji pomiędzy rodzicami a dzieckiem.m niemowląt i małych dzieci.

Doświadczenie

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Instytut Matki i Dziecka

Adiunkt w Zakładzie Wczesnej Interwencji Psychologicznej

Instytut Matki i Dziecka

Edukacja

Wydział Polonistyki

Uniwersytet Warszawski

Wydział Psychologii

Uniwersytet Warszawski