mgr Anna Wyka-Wojeńska

p.o. Kierownika Zakładu Usprawniania Leczniczego, Specjalista fizjoterapii oraz Pedagog specjalny, Instytut Matki i Dziecka

W 1998 roku Pani Anna Wyka-Wojeńska ukończyła Medyczne Studium Zawodowe nr 4 im. J. Dietla w Krakowie, uzyskując tytuł technika rehabilitacji. W tym samym roku, rozpoczęła studia magisterskie na kierunku fizjoterapii w Akademii Wychowania Fizycznego imienia B. Czecha w Krakowie. Natomiast, od 2001 do 2006 roku studiowała pedagogikę specjalną w zakresie pedagogiki terapeutycznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia M. Grzegorzewskiej w Warszawie.

Od 2001 roku, Pani Anna Wyka-Wojeńska jest związana z Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie, gdzie aktualnie pełni obowiązki Kierownika Zakładu Usprawniania Leczniczego IMiD, a także zajmuje się koordynacją pracy fizjoterapeutów w Klinice Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży IMiD. Warto także dodać, że jest ona twórcą Małego Informatora Rehabilitacyjnego dla Pacjentów i Rodziców oraz materiałów informacyjnych, dotyczących rehabilitacji w Klinice Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży IMiD.

Swoje doświadczenie zawodowe rozwijała, począwszy od 1998 roku, podejmując pracę w przedszkolu integracyjnym, a następnie odbywając praktykę w Oddziale Intensywnej Terapii, Ortopedii i w Ambulatorium Dziecięcego Szpitala Robert Débre w Paryżu. W latach 2001-2002 brała czynny udział w gminnym programie Profilaktyka wad postawy w wieku szkolnym, opracowując go i prowadząc zajęcia korekcji wad postawy u dzieci w szkole podstawowej i gimnazjum na terenie gminy Warszawa Włochy.

Od 2011 roku, Pani Anna Wyka-Wojeńska współpracuje także z Katedrą Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, gdzie prowadzi kliniczne zajęcia praktyczne dla studentów w Klinice Chirurgii Onkologicznej IMiD. Na co dzień, pracuje również z dziećmi z wadami postawy, stosując założenia koncepcji FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz).

Pani Anna Wyka-Wojeńska bierze także udział w sympozjach oraz konferencjach naukowo-szkoleniowych. Od lat, poszerza swoje zainteresowania zawodowe, uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Jest także współautorką rozdziału pt. Postępowanie rehabilitacyjne w chirurgii onkologicznej dzieci i młodzieży w książce Onkologia i hematologia dziecięca pod redakcją naukową prof. dr hab. n. med. Alicji Chybickiej i prof. dr hab. n. med. Krystyny Sawicz-Birkowskiej. Z ciekawostek, warto dodać, że w 2020 roku ukończyła kurs na instruktora nordic walking’u.

 

 

Doświadczenie

Zakład Usprawniania Leczniczego

Instytut Matki i Dziecka

Klinika Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży

Instytut Matki i Dziecka

Praktyka w Oddziale Intensywnej Terapii, Ortopedii i w Ambulatorium

Dziecięcy Szpital Robert-Débre w Paryżu

Edukacja

Pedagogika specjalna

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

Fizjoterapia

Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie

Technik rehabilitacji

Medyczne Studium Zawodowe nr 4 im. J. Dietla w Krakowie