dr n. med. Elżbieta Radkowska

Neurologopeda w Pracowni Patofizjologii Mowy i Endoskopii Górnych Dróg Oddechowych, Instytut Matki i Dziecka

Pani Elżbieta Radkowska od 1995 roku jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. W 2003 roku, ukończyła dodatkowo specjalizację z zakresu neurologopedii na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie.

W życiu zawodowym realizuje się, pracując jako neurologopeda w Pracowni Patofizjologii Mowy i Endoskopii Górnych Dróg Oddechowych Instytutu Matki i Dziecka. Do jej działalności w Instytucie Matki i Dziecka można zaliczyć także udział w realizacji grantu pt. 30 lat doświadczenia w leczeniu jednoetapowym całkowitych jednostronnych rozszczepów wargi i podniebienia – wielospecjalistyczna ocena wyników odległych prowadzonego w Klinice Chirurgii Dzieci i Młodzieży IMiD.

Poza wykonywaną pracą, Pani Elżbieta Radkowska aktywnie angażuje się w działalność dydaktyczną. Od 2011 roku, we współpracy z Fundacją Rozszczepowe Marzenia, organizuje i prowadzi turnusy logopedyczne dla dzieci z rozszczepem wargi i/lub podniebienia. Dodatkowo, w 2017 roku rozpoczęła współpracę z Wydziałem Logopedii Uniwersytety Warszawskiego oraz Podyplomowym Studium Logopedycznym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, gdzie prowadzi wykłady oraz zajęcia praktyczne ze studentami.

Do jej zainteresowań naukowych należą zagadnienia związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju mowy u dzieci z wadami twarzoczaszki, a także temat zaburzeń słuchu i ich wpływu na rozwój mowy u pacjentów z rozszczepem wargi i/lub podniebienia oraz psychologiczne problemy występujące u wskazanej grupy pacjentów.

Prywatnie, Pani Elżbieta Radkowska jest mamą dwóch córek. W wolnym czasie relaksuje się podczas długich leśnych spacerów, a także słuchając muzyki i czytając książki. Jest także miłośniczką psów. Wśród swoich zainteresowań wymienia również tematykę kulinarną, do której zalicza głównie kuchnię Dalmacji oraz Bośni i Hercegowiny.

Doświadczenie

Neurologopeda, Pracownia Patofizjologii Mowy i Endoskopii Górnych Dróg Oddechowych

Instytut Matki i Dziecka

Edukacja

Specjalizacja: Neurologopedia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

Uniwersytet Warszawski