Alicja Maciołek

Pielęgniarka w Klinice Neurologii Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka

Doświadczenie

Pielęgniarka

Instytut Matki i Dziecka

Edukacja