mgr Jagna Szulc-Kamińska

Położna, Ekspertka ds. opiniowania produktów użytkowych w Instytucie Matki i Dziecka

W 2005 roku Jagna Szulc-Kamińska ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie.

 

Położna w Instytucie Matki i Dziecka. Dodatkowo, od ponad 15 lat prowadzi Szkołę Rodzenia w Izabelinie oraz jest wykładowcą na Uczelni Medycznej. Dzięki pracy w Instytucie brała udział w ciekawych projektach naukowych, m.in. dla Ministerstwa Zdrowia i WHO.

Wśród swoich zainteresowań zawodowych, wymienia położnictwo i zagadnienia związane z opieką okołoporodową takie jak: specyfika kształcenia dorosłych i znaczenie skutecznej edukacji ciężarnych dla niektórych wskaźników okołoporodowych. Obok wymienionych, interesuje się także promocją zdrowia i edukacją dorosłych.

Pani Jagna Szulc-Kamińska w ramach rozwoju zawodowego, chętnie uczestniczy w kongresach oraz konferencjach naukowych związanych z wykonywaną pracą m.in. z zakresu położnictwa, pielęgnacji noworodka i niemowląt oraz karmienia piersią, a także prowadzenia dokumentacji medycznej. Ponadto, jest wykładowcą akademickim.

Dodatkowo, poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w kursach takich jak: Sztuka Prowadzenia Aktywnej Szkoły Rodzenia, Nowoczesne Metody Prowadzenia Szkół Rodzenia, Wielokulturowość w Opiece Okołoporodowej, czy Magiczna Moc Dotyku – Masaż Niemowląt w Praktyce. Posiada również uprawnienia w zakresie: pobierania rozmazów cytologicznych, ordynowania leków i wypisywania recept, czy resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Odbyła także szkolenie w obszarze prowadzenia ocen i reocen Szpitali Przyjaznych Dziecku.

W życiu prywatnym jest mamą 4 letniej Lilki. Kocha podróże, w związku z czym stara się zwiedzić jak najwięcej świata, a także zaszczepić tę miłość do podróżowania u swojej córki.

Doświadczenie

Położna

Instytut Matki i Dziecka

Edukacja

Położnictwo

Akademia Medyczna w Warszawie