lic. Weronika Piekutowska-Kowal

Położna, Blok Porodowy i Operacyjny, Instytut Matki i Dziecka

W 2014 roku Pani Weronika Piekutowska-Kowal ukończyła Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Położnictwo. Aktualnie jest w trakcie specjalizacji z pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego.

Od 7 lat pracuje na stanowisku położnej w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Swoją pracę rozpoczynała w Poradni Wad Płodu IMiD, jednak od 6 lat jest związana z Blokiem Porodowym i Operacyjnym IMiD. Poza pracą w Instytucie Matki i Dziecka, prowadzi prywatną praktykę położnej, zajmuje się indywidualną opieką nad rodzącą oraz prowadzi zajęcia w szkole rodzenia.

Wśród swoich zainteresowań zawodowych wymienia techniki wsparcia kobiety w porodzie, pozycje
wertykalne oraz diagnostykę prenatalną. W toku rozwoju zawodowego ukończyła kurs DONA dla
Doul oraz kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.

W życiu prywatnym, Pani Weronika Piekutowska Kowal jest mamą dwójki dzieci. Uwielbia podróże
samochodem. W wolnym czasie chętnie sięga po książki lub relaksuje się szydełkując.

Doświadczenie

Położna, Blok Porodowy i Operacyjny

Instytut Matki i Dziecka

Edukacja

Wydział Nauk o Zdrowiu

Warszawski Uniwersytet Medyczny