mgr Justyna Hermaniuk

Psycholog w Zakładzie Wczesnej Interwencji Psychologicznej oraz Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci, Instytut Matki i Dziecka

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 2017 roku uzyskała tytuł magistra psychologii ze specjalizacją z psychologii klinicznej dziecka i rodziny oraz psychologii sądowej. Od 2018 roku, jest także doktorantką na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W Instytucie Matki i Dziecka, Pani Justyna Hermaniuk, pracuje od 2017 roku na stanowisku psychologa w Zakładzie Wczesnej Interwencji Psychologicznej oraz Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci IMiD. W swojej pracy zajmuje się diagnozą i oceną rozwoju psychicznego małych dzieci, a także pomocą psychologiczną dzieciom o zaburzonym rozwoju. Wspiera także rodziny w radzeniu sobie z pojawiającymi się trudnościami emocjonalnymi i regulacyjnymi.

W drodze rozwoju, związanego z zainteresowaniami zawodowymi, nabyła uprawnienia do wykorzystania ADOS-2 (Protokół obserwacji zachowań charakterystycznych dla spektrum autyzmu) w diagnostyce klinicznej oraz do posługiwania się Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5. Obecnie jest w trakcie szkolenia uprawniającego do nadania tytułu trenera metody wideotreningu komunikacji (VIT), podczas którego podlega stałej superwizji.

W pracy indywidualnej, rodzinnej oraz w trakcie zajęć terapeutycznych, wspiera rodziców w empatycznym dostrzeganiu inicjatyw oraz uczuć dzieci. Razem z rodzicami stara się patrzeć na rzeczywistość oczami dziecka, by coraz lepiej rozpoznawać jego potrzeby oraz sprzyjać ufnej więzi.

Prywatnie jest miłośniczką kotów i kultury. Wolny czas chętnie spędza w teatrach oraz przechadzając się po galeriach sztuki.

Doświadczenie

Psycholog w Zakładzie Wczesnej Interwencji Psychologicznej oraz Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci

Instytut Matki i Dziecka

Edukacja

Wydział Psychologii

Uniwersytet Warszawski