dr inż. Małgorzata Więch

Dietetyk, Specjalista żywienia człowieka, Zakład Żywienia, Poradnia Gastroenterologiczna, Instytut Matki i Dziecka

Absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, którą ukończyła w 2000 roku. W toku nauki, zrobiła także specjalizację z żywienia człowieka. Dodatkowo, w 2003 roku ukończyła podyplomowe studia w zakresie Poradnictwa Żywieniowego i Dietetycznego.

W pracy zawodowej, Pani Małgorzata Więch zajmuje się przede wszystkim poradnictwem żywieniowym i dietetyką. Z Instytutem Matki i Dziecka łączy ją wiele lat pracy w Zakładzie Żywienia IMiD oraz Poradni Gastroenterologicznej IMiD. Jest także członkiem zespołu medyczno-żywieniowego, opiniującego żywność i inne środki spożywcze specjalnego żywieniowego przeznaczenia dla niemowląt i małych dzieci.

Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się głównie wokół tematów związanych z analizą stanu zdrowia kobiet w okresie prokreacji, w szczególności oceny stanu odżywienia i sposobu żywienia kobiet ciężarnych i karmiących piersią. Poza tym, interesuje się także problematyką związaną z żywieniem dziecka zdrowego i z zaburzeniami w odżywianiu takimi jak otyłość, bądź niedowaga. W 2018 roku ukończyła kurs w zakresie dietetyki pediatrycznej na Boston University School of Medicine.

Pani Małgorzata Więch prowadzi również wykłady na temat żywienia kobiet w okresie ciąży i laktacji w ramach Szkoły Rodzenia prowadzonej w Instytucie Matki i Dziecka oraz wykłady szkoleniowe o tematyce żywieniowej dla lekarzy, pediatrów, pielęgniarek i położnych, edukatorów żywieniowych oraz studentów.

Ponadto, chętnie bierze udział w licznych programach edukacyjnych, dotyczących zasad prawidłowego żywienia. Jest też współautorką publikacji naukowych i popularno-naukowych o tematyce żywieniowej.

Doświadczenie

Zakład Żywienia

Instytut Matki i Dziecka

Poradnia Gastroenterologiczna

Instytut Matki i Dziecka

Edukacja

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie