Rodowita z Roztocza naturalna woda mineralna niegazowana 1 l

Pozytywna Opinia
Instytutu Matki i Dziecka

Opinia nr: OP-ZŻ/625/7/2022

Data wydania: 20.12.2022

Producent: Rodowita z Roztocza Sp. z o.o.

Typ produktu: ,

Przedział wiekowy: , , ,

Ocena

Ocena dokumentacji: Pozytywna

Ekspercka ocena sensoryczna: Pozytywna

Ocena ogólna: Pozytywna

Opis produktu

Rodowita z Roztocza 1 l to naturalna, niegazowana woda mineralna, średnio zmineralizowana, przeznaczona dla dzieci powyżej 3 roku życia, a także młodzieży i osób dorosłych, w tym kobiet w ciąży i w okresie laktacji. 

Średni stopień mineralizacji, (a także obserwowany od czasu pozyskiwania wody stały wzrost ilości substancji rozpuszczonych w 1 litrze, w tym sodu, siarczanów i wodorowęglanów) sprawia, że naturalna woda mineralna Rodowita z Roztocza jest rekomendowana przez ekspertów Instytutu Matki i Dziecka w żywieniu dzieci powyżej 3 roku życia, młodzieży, osób dorosłych, w tym kobiet w okresie ciąży i w okresie laktacji.

Zakres Opinii

Celem opiniowania w Instytucie Matki i Dziecka jest ocena produktu pod kątem bezpieczeństwa ogólnego, zdrowotnego i rozwojowego użytkowników. 

Czytaj więcej

Podczas kolejnych etapów opiniowania sprawdzane jest przede wszystkim bezpieczeństwo surowców wchodzących w skład produktu, m.in. poprzez szczegółową analizę składu jakościowego i ilościowego produktu. Weryfikowana jest również poprawność przeznaczenia wiekowego oraz funkcjonalność produktu, czyli praktyczne zastosowanie i stopień realizacji zadeklarowanych przez producenta cech użytkowych produktu oraz poziom satysfakcji użytkowników.

Szczegóły badania

Etap I - Ocena dokumentacji

Pierwszy etap opiniowania produktu Woda mineralna Rodowita z Roztocza potwierdził bezpieczeństwo ogólne i zdrowotne produktu dla zadeklarowanej przez producenta grupy odbiorców w oparciu o wymaganą od producenta dokumentację, aktualne przepisy prawne oraz standardy medyczne i rekomendacje. 

Czytaj więcej

Dokonano szczegółowej analizy składu jakościowo – ilościowego produktu i pochodzenia surowców, w tym wyników badań z laboratoriów akredytowanych potwierdzających bezpieczeństwo pozyskiwanej wody. Weryfikacji poddawana jest prawdziwość posiadanych przez firmę atestów i świadectw analizy w zakresie deklarowanych cech produktu. Analizowane są wszystkie aspekty wpływające na ostateczną jakość i bezpieczeństwo produktu. Ocenie poddana została również dokumentacja etykiet i opakowań docelowych. W ramach oceny odbyła się wizytacja zakładu produkcyjnego.  

Kryteria oceny produktu:

 • Zgodność z obowiązującymi normami/przepisami
 • Bezpieczeństwo ogólne i zdrowotne iw odniesieniu do grupy odbiorców
 • Bezpieczeństwo surowcówiw tym pochodzenie i jakość
 • Bezpieczeństwo procesu produkcji
 • Bezpieczeństwo opakowania
 • Ekologia isurowce, produkcja, opakowanie, recycling
 • Innowacyjność
 • „Produkt Polski” iprodukcja, własność
 • Inneinagrody, certyfikaty
 • Ocena składu ilościowo – jakościowego produktuiw odniesieniu do zaleceń żywieniowych/norm/przepisów prawnych
 • Ocena wartości odżywczej
 • Oceny jakości zdrowotnej im.in. czystości mikrobiologicznej, zawartości metali szkodliwych, pozostałości pestycydów, pozostałości azotynów i azotanów
 • Ocena opakowania
 • Ocena informacji żywieniowej na opakowaniu
 • Ocena skróconego opisu linii technologicznej
 • Ocena systemu zabezpieczającego jakość produkcji (ISO, HACCP), monitoring procesu produkcji (wizytacja zakładu), stałego nadzoru nad bezpieczeństwem produktu
 • Wartość dodana iwskazania i uzasadnienia aspektów wyróżniających produkt spośród kategorii podobnych, dostępnych na rynku

Halina Weker

Ekspert w zakresie żywienia niemowląt, dzieci i kobiet w okresie okołoporodowym, Kierownik Zakładu Żywienia, Instytut Matki i Dziecka

Woda stanowi niezbędny składnik do życia każdego człowieka. Dlatego tak ważne jest, aby odpowiednie nawodnienie organizmu było jednym z elementów właściwej diety, a co za tym idzie - zdrowego stylu życia. Ma to duże znaczenie, szczególnie w przypadku dzieci, gdyż są one szczególnie wrażliwe na niedobór płynów. Należy pamiętać, że nasz organizm nie jest w stanie magazynować większych ilości wody. W związku z tym, wodę należy pić regularnie przez cały dzień, nie tylko w momencie wzmożonego pragnienia.

Aleksandra Świeboda

Kierownik Działu Ocen i Rozwoju Współpracy w Instytucie Matki i Dziecka

Warto mieć na uwadze, że nie wszystkie wody butelkowane to wody mineralne. Aby wodę można było nazwać mineralną, musi ona spełniać szczegółowe wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, a jej skład mineralny musi być stabilny. W sklepach znajdziemy wody mineralne, różniące się od siebie zawartością składników mineralnych. Może mieć na to wpływ, specyficzna dla danego regionu, geologiczna struktura terenu, z której wydobywana jest woda. Co istotne - takie wody nie są w żaden sposób wzbogacane. W zależności od pochodzenia - naturalne wody mineralne mogą różnić się: smakiem, właściwościami fizycznymi np. pH, czy poziomem mineralizacji - zawierając w swoim składzie od kilku do nawet kilkudziesięciu składników mineralnych o właściwościach odżywczych dla organizmu człowieka. Dlatego przy wyborze wody mineralnej, istotne jest, aby zwracać uwagę nie tylko na jej skład, ale także na jej pochodzenie.

Etap II - Ekspercka ocena sensoryczna

Ocena jest przeprowadzana na próbkach produktu przez zespół specjalistów dziedzinowych na podstawie posiadanej przez ekspertów wiedzy i doświadczenia, aktualnych wyników badań naukowych, wytycznych konsultantów dziedzinowych i rekomendacji towarzystw naukowych oraz obowiązujących przepisów prawnych i regulacji przedmiotowych.  

Czytaj więcej

Każdy z członków zespołu ocenia produkt w skali 1-5, w zakresie niżej wymienionych kryteriów. Uzyskany wynik ogólny w każdej z kategorii stanowi średnią arytmetyczną indywidualnych ocen ekspertów. 

Kryteria oceny produktu:

 • Percepcja zmysłowaismak, zapach, barwa, konsystencja
 • Opakowanie iwygląd opakowania m.in. kształt i kolorystyka, sposób opakowania, funkcjonalne walory opakowania, oznakowanie, surowiec, wykonanie
 • Ocena ogólnaiocena ekspercka także na tle kategorii rynkowej

Małgorzata Więch

Dietetyk, Specjalista żywienia człowieka, Zakład Żywienia, Poradnia Gastroenterologiczna, Instytut Matki i Dziecka

Do regularnego picia wody warto przyzwyczajać dzieci już od najmłodszych lat, gdyż sprzyja to kształtowaniu zdrowego nawyku. Pamiętajmy, że najlepiej jest nawadniać organizm, pijąc umiarkowane ilości wody, ponieważ nie wchłania się ona od razu. Najpierw następuje zaspokojenie pragnienia, a dopiero później niedobór wody w organizmie zostaje wyrównany. Należy mieć na uwadze, że niedostateczna podaż płynów może skutkować odwodnieniem.

Gdzie kupić

Rodowita z Roztocza