mgr Aleksandra Świeboda

Kierownik Działu Ocen i Rozwoju Współpracy w Instytucie Matki i Dziecka

Kierownik Działu Ocen i Rozwoju Współpracy – od 2003 r. zaangażowana w rozwój i promocję działalności opiniodawczej Instytutu. Prowadzi dział koordynujący opiniowanie produktów dla niemowląt, dzieci i kobiet w zakresie środków spożywczych oraz kosmetyków.

Odpowiada za ocenę merytoryczną i badania funkcjonalne produktów użytkowych. Przygotowała i wprowadziła procedurę opiniodawczą Instytutu w system certyfikacji ISO. Dzięki wdrożonym zmianom i intensywnej współpracy w ciągu pięciu lat uzyskała ponad dwukrotny wzrost ilości wydawanych przez Instytut opinii.

Zwolenniczka działań edukacyjnych skierowanych do rodziców i przedsiębiorców w zakresie prozdrowotnych zachowań i bezpieczeństwa produktów wpływających na harmonijny rozwój dziecka.

Doświadczenie

Edukacja