lic. Dorota Lewandowska

Pielęgniarka w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut Matki i Dziecka

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie w 2012 roku uzyskała tytuł licencjata pielęgniarstwa. Swoją edukację kontynuowała na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Kierunkiem jej specjalizacji jest neonatologia.

Pani Dorota Lewandowska pracuje w zawodzie pielęgniarki od 35 lat. Od 1992 roku związana jest z Instytutem Matki i Dziecka, gdzie początkowo pełniła funkcję pielęgniarki Oddziału Neonatologii IMiD. Natomiast od 1997 roku jest pielęgniarką koordynującą w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka IMiD. Dodatkowo, od 2005 do 2020 roku pracowała w obsadzie karetki N (neonatologicznej), przeznaczonej do transportu noworodków i niemowląt do 1 roku życia.

Swoją wiedzę z zakresu wykonywanej pracy uaktualnia i poszerza, uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach z obszaru neonatologii. Można do nich zaliczyć między innymi: kurs resuscytacji noworodka, kurs dotyczący szczepień, bądź kurs z zakresu krwiodawstwa. Ponadto, Pani Dorota Lewandowska uczestniczyła w Szkoleniu NBAS (Skali Oceny Zachowania Noworodka) oraz szkoleniu w zakresie przesiewowych badań słuchu u noworodków. Poza szkoleniami, chętnie uczestniczy w konferencjach spójnych tematycznie z jej zainteresowaniami zawodowymi.

Prywatnie, Pani Dorota Lewandowska interesuje się psychologią, ogrodnictwem oraz behawiorystyką zwierząt domowych. Do swoich zainteresowań zalicza również tematykę religii, w związku z czym podjęła studia biblijne w AKW w Warszawie. Dodatkowo, odbyła kursy: CHARIS oraz Alpha. W wolnych chwilach, chętnie sięga po książki lub relaksuje się oglądając filmy.

Doświadczenie

Pielęgniarka w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

Instytut Matki i Dziecka

Edukacja

Pielęgniarstwo

Warszawski Uniwersytet Medyczny