dr n. kul. fiz. Teresa Orlik

Specjalista fizjoterapii, Kierownik Zakładu Usprawniania Leczniczego, Instytut Matki i Dziecka

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, którą ukończyła w 1981 roku na kierunku Rehabilitacji Ruchowej. W 1994 roku obroniła pracę doktorską i uzyskała tytuł doktora kultury fizycznej w zakresie rehabilitacji ruchowej. Ponadto, od 2009 roku jest specjalistą fizjoterapii.

Od 1984 roku jest związana z Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie, gdzie pracuje do chwili obecnej. W 1999 roku objęła stanowisko Kierownika Zakładu Usprawniania Leczniczego IMiD.

W toku rozwoju zawodowego, ukończyła 28 kursów zagranicznych i krajowych. W 1995 roku odbyła także staż zawodowy z zakresu rehabilitacji w Royal Brompton Hospital w Londynie. W latach 1997-2009 sprawowała funkcję Kierownika naukowego i wykładowcy na kursach CMKP w obszarze rehabilitacji pulmonologicznej. W latach 1997-2018 była członkiem Międzynarodowej Grupy Fizjoterapeutów, zajmujących się zagadnieniem mukowiscydozy (IPG(CF)). W ramach Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy, od 2003 do 2017 roku, organizowała liczne kursy dla fizjoterapeutów z zakresu rehabilitacji pulmonologicznej.

W ciągu ostatnich trzech lat, swoje zainteresowania ukierunkowała na fizjoterapię w zaburzeniach funkcjonalnych mięśni dna miednicy u kobiet oraz fizjoprofilaktykę odległych patologii poporodowych w obrębie miednicy małej, stosując poradnictwo i programy zapobiegawcze. Poza osiągnięciami stricte zawodowymi, jest także autorką 46 publikacji i prac naukowych.

Doświadczenie

Kierownik Zakładu Usprawniania Leczniczego

Instytut Matki i Dziecka

Edukacja

Rehabilitacja Ruchowa

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie