mgr Monika Portacha

Położna środowiskowo-rodzinna, Położna w Klinice Położnictwa i Ginekologii, Koordynatorka Szkoły Rodzenia, Instytut Matki i Dziecka

Pani Monika Portacha jest absolwentką Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2006 roku, ukończyła studia I stopnia, natomiast w 2019 roku studia II stopnia z wyróżnieniem. Obecnie jest w trakcie specjalizacji ginekologiczno-położniczej.

Od ponad dwudziestu lat pracuje jako położna w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Ponadto, prowadzi indywidualną praktykę położniczą oraz zajęcia z edukacji przedporodowej w poradni rodzinnej POZ (podstawowej opieki zdrowotnej). Jest położną środowiskowo-rodzinną. Opiekuje się noworodkami i kobietami w okresie połogu.

Poza wymienionymi aktywnościami zawodowymi, Pani Monika Portacha świadczy również porady laktacyjne. W Instytucie Matki i Dziecka, zajmuje się również koordynacją szkoły rodzenia IMiD.

Czynnie uczestniczy w szkoleniach, ukończyła m.in. kurs w zakresie leczenia ran położnych, kurs resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) noworodka oraz kurs badań fizykalnych.

Prywatnie, Pani Monika Portacha jest mamą trójki dzieci w wieku od 8 do 20 lat. Poza czerpaniem radości z życia rodzinnego, często z chęcią angażuje się społecznie.

Doświadczenie

Położna

Instytut Matki i Dziecka

Koordynatorka, Szkoła Rodzenia

Instytut Matki i Dziecka

Indywidualna praktyka położnicza

Edukacja

Wydział Nauk o Zdrowiu

Warszawski Uniwersytet Medyczny