mgr Beata Zosowska

Położna, Specjalista do spraw epidemiologii, Instytut Matki i Dziecka

Pani Beata Zosowska ukończyła Studium Zawodowe w 1990 roku, uzyskując tytuł dyplomowanej
położnej. Następnie, w 2010 roku otrzymała tytuł magistra, po zakończeniu studiów na Wydziale
Ekonomiki i Organizacji Ochrony Zdrowia w Akademii Finansów w Warszawie. Parę lat później, w
2019 roku ukończyła w Poznaniu specjalizację z zakresu epidemiologii. Budując swoje doświadczenie zawodowe, Pani Beata Zosowska odbyła w 1994 roku dwumiesięczną praktykę w szpitalu pediatrycznym w Liverpoolu.

Z Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie, a konkretnie z Kliniką Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka IMiD, jest związana od 30 lat. Od 21 lat pełni tam funkcję położnej koordynującej. Ponadto, od 15 lat jako Specjalista do spraw epidemiologii, zajmuje się w Instytucie Matki i Dziecka obszarem związanym z zakażeniami.

W toku rozwoju zawodowego, ukończyła liczne kursy, wśród których wymienia m.in. kurs karmienia
piersią, kurs opieki nad noworodkiem w oddziale intensywnej terapii, a także kursy obejmujące
swoim zakresem tematykę zakażeń szpitalnych.

Doświadczenie

Specjalista ds. epidemiologii

Instytut Matki i Dziecka

Położna w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

Instytut Matki i Dziecka

Edukacja

Wydział Położnych

Studium Zawodowe

Wydział Ekonomiki i Organizacji Ochrony Zdrowia

Akademia Finansów w Warszawie