dr. n. wych. fiz. Lesław Kluba

Fizjoterapeuta, Zastępca Kierownika Zakładu Usprawniania Leczniczego, Instytut Matki i Dziecka

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, którą ukończył w 1980 roku. Kilka lat później, uzyskał tytuł doktora nauk wychowania fizycznego, w specjalności: rehabilitacja ruchowa.

Długoletni pracownik i współtwórca Zakładu Usprawniania Leczniczego Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Były kierownik Pracowni Diagnostyki Czynnościowej IMiD. Obecnie, w Instytucie Matki i Dziecka, Pan Lesław Kluba pełni funkcję Zastępcy Kierownika Zakładu Usprawniania Leczniczego IMiD. Zajmuje się szerokim gronem pacjentów, od kobiet karmiących piersią, poprzez dzieci z deficytami zdrowia, dorosłych i seniorów z różnymi schorzeniami, po pacjentów po przebytym Covid-19.

Swoje doświadczenie zawodowe rozwija, uczestnicząc w licznych szkoleniach, kursach i konferencjach.Współorganizuje i wykłada na konferencjach naukowo-szkoleniowych IMiD z zakresu otyłości. Jest również wykładowcą akademickim na Kierunkach Fizjoterapii, Zdrowia Publicznego, Pedagogiki Specjalnej oraz Turystyki i Rekreacji. Prowadzi także wykłady na Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz na kursach Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Pan Lesław Kluba jest również autorem i współautorem wielu publikacji, do których można zaliczyć poradniki i artykuły z zakresu fizjoterapii. Recenzuje również publikacje naukowe. Ponadto, Pan Lesław Kluba do swoich osiągnięć zaliczyć może realizację grantów Komitetu Badań Naukowych i Narodowego Centrum Nauki oraz Programów Rządowych ASOS. Jest także wykonawcą Programów Statutowych IMiD oraz członkiem Interdyscyplinarnego Zespołu Kompleksowego Leczenia Otyłości Dzieci i Młodzieży IMiD.

Wśród szerokiego spektrum zainteresowań zawodowych wymienia antropomotorykę naturalną, fizjologię wysiłku fizycznego, fizjoprofilaktykę dzieci i osób starszych, motorykę zdrowotną osób w różnym wieku, diagnostykę funkcjonalną, medycynę sportową, a także odczyny środowiska oraz choroby rzadkie i cywilizacyjne.

Doświadczenie

Zastępca Kierownika Zakładu Usprawniania Leczniczego

Instytut Matki i Dziecka

Edukacja

Wydział Rehabilitacji

Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie