dr hab. n. med. Grażyna Rowicka

Prof. Instytutu Matki i Dziecka, Specjalista pediatra w Zakładzie Żywienia (Zespół medyczno-żywieniowy), Instytut Matki i Dziecka

Pani Grażyna Rowicka jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Po studiach zdobyła specjalizację pierwszego i drugiego stopnia w dziedzinie pediatrii. W 2002 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych a w 2019 roku doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny.

Z Instytutem Matki i Dziecka jest związana od 1988 roku, pracując w Klinice Pediatrii oraz Poradni Gastroenterologicznej dla Dzieci, a od 2004 roku do chwili obecnej w zespole medyczno- żywieniowym Zakładu Żywienia.

W 2003 roku, Pani Grażyna Rowicka rozpoczęła roczną współpracę z Warszawskim Szpitalem dla Dzieci, gdzie pracowała w Poradni Gastrologicznej oraz Pracowni Endoskopowej. W latach 2008 -2011 była zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Dietetyki Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW).

Do obszaru swoich szczególnych zainteresowań klinicznych i badawczych, zalicza zaburzenia odżywiania u dzieci tj. niedożywienie i otyłość oraz niepożądane reakcje na pokarm.

Pani Grażyna Rowicka zajmuje się również działalnością dydaktyczną. Przez wiele lat prowadziła wykłady z zakresu gastroenterologii na kursach specjalizacyjnych z pediatrii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, a od wielu lat prowadzi wykłady na studiach Podyplomowych SGGW oraz na Wydziale Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczestniczy w międzynarodowych i krajowych projektach badawczych.

Jest autorką oraz współautorką licznych publikacji w krajowych i międzynarodowych czasopismach. Jest członkiem Komisji Odwoławczej Etyki Badań Klinicznych z Udziałem Ludzi SGGW, a także komitetu redakcyjnego International Journal of Allergy Medications. Przez trzy kadencje, była również członkiem Rady Naukowej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Należy do Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci.

Doświadczenie

Lekarz pediatra, Zakład Żywienia (zespół medyczno-żywieniowy)

w Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

Edukacja

Wydział Lekarski Akademii Medycznej

w Białymstoku (Białostocki Uniwersytet Medyczny)