mgr Anna Milewska

Starszy specjalista w Dziale Ocen i Rozwoju Współpracy, Instytut Matki i Dziecka

Doświadczenie

Starszy specjalista w Dziale Ocen i Rozwoju Współpracy, Instytut Matki i Dziecka

Instytut Matki i Dziecka

Edukacja

Zarządzanie i Marketing

Wojskowa Akademia Techniczna