mgr Anna Milewska

Starszy specjalista w Dziale Ocen i Rozwoju Współpracy, Instytut Matki i Dziecka

Absolwentka Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku Zarządzanie i Marketing, uzyskała stopień magistra w 2007 roku.

Od 2004 roku, Pani Anna Milewska pracuje w Instytucie Matki i Dziecka, początkowo w Dziale Marketingu, który zajmował się szeroko zarówno działaniami marketingowymi i PR, jak i szeroko rozumianą współpracą z firmami w zakresie licencji na znak chroniony Instytutu Matki i Dziecka. Pani Anna od początku ściśle współpracowała z działami zajmującymi się opiniowaniem produktów. Obecnie pełni funkcję Starszego specjalisty w Dziale Ocen i Rozwoju Współpracy IMiD.

Jej praca w Instytucie Matki i Dziecka skupia się na prowadzeniu i koordynowaniu prac opiniodawczych, współpracy z zleceniodawcami od momentu zgłoszenia aż do wydania opinii oraz dalszej współpracy marketingowej z produktami chronionymi znakiem IMiD. Anna zajmuje się także współpracą z komórkami organizacyjnymi Instytutu Matki i Dziecka oraz innymi jednostkami zewnętrznymi w zakresie prowadzonych prac opiniodawczych. Ponadto, czuwa nad organizacją pracy Działu Ocen i Rozwoju Współpracy IMiD oraz przygotowywaniem umów z kontrahentami.

Interesuje się badaniami i zachowaniami konsumenckimi, a także rozwojem marek, co jest również odzwierciedleniem jej pasji zawodowej.

Poza pracą Anna jest matką dwójki dzieci. Jej zainteresowania w wolnym czasie obejmują rysowanie, układanie puzzli, gry logiczne, wycieczki rowerowe oraz lektura kryminałów.

Doświadczenie

Starszy specjalista w Dziale Ocen i Rozwoju Współpracy, Instytut Matki i Dziecka

Instytut Matki i Dziecka

Edukacja

Zarządzanie i Marketing

Wojskowa Akademia Techniczna