dr n. med. Marzena Jurczak-Czaplicka

Specjalista położnictwa i ginekologii, Specjalista perinatologii, Oddział Perinatologii, Klinika Położnictwa i Ginekologii, Instytut Matki i Dziecka

Od 1995 roku Pani Marzena Jurczak-Czaplicka jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. W 2006 roku ukończyła także specjalizację II stopnia z położnictwa i ginekologii. Ponadto, w latach 2013-2015, kształciła się w ramach studium Etyka a praktyka medyczna w perinatologii i pediatrii. W Pani Marzena Jurczak-Czaplicka 2017 roku uzyskała tytuł specjalisty z dziedziny perinatologii.

W Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, Pani Marzena Jurczak-Czaplicka pracuje w Oddziale Perinatologii Kliniki Położnictwa i Ginekologii IMiD.

Początkowo, swoje zainteresowania zawodowe, skupiała wokół tematyki onkologii ginekologicznej. Efektem tego, była rozprawa naukowa na stopień doktora nauk medycznych, opierająca się na analizie wyników leczenia kobiet chorujących na raka szyjki macicy. Jednak zmiana miejsca pracy, skierowała uwagę Pani Marzeny Jurczak-Czaplickiej na tematy związane z szeroko pojętą patologią ciąży, która do dziś pozostaje jej największą pasją.

Dodatkowo, z chęcią bierze czynny udział w krajowych i zagranicznych kursach, obejmujących swoim zakresem tematykę położnictwa, ginekologii oraz perinatologii. Znajduje to odzwierciedlenie w postaci licznie uzyskanych certyfikatów udziału i nabycia umiejętności.

W życiu prywatnym, Pani Marzena Jurczak-Czaplicka jest mamą trzech córek oraz żoną. Wolny czas chętnie spędza czytając książki oraz słuchając muzyki – począwszy od klasyki po indie pop.

Doświadczenie

Oddział Perinatologii, Klinika Położnictwa i Ginekologii

Instytut Matki i Dziecka

Edukacja

Wydział Lekarski

Akademia Medyczna w Gdańsku