lek. med. Emilia Konka

Lekarz rezydent w Klinice Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii, Instytut Matki i Dziecka

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W Instytucie Matki i Dziecka odbywa rezydenturę w Klinice Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii IMiD.

W toku doskonalenia zawodowego, uczestniczyła w wielu wymianach międzynarodowych oraz zagranicznych praktykach studenckich. Wśród nich może wymienić praktykę m.in. w Oddziale Pediatrycznym w Chang Gung Memorial Hospital na Tajwanie.

Prywatnie, jest mamą jednego dziecka. Do swoich zainteresowań pozazawodowych zalicza podróże – zarówno te bliższe, jak i dalsze oraz taniec.

Doświadczenie

Lekarz rezydent, Klinika Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii

Instytut Matki i Dziecka

Edukacja

I Wydział Lekarski

Warszawski Uniwersytet Medyczny