dr n. med. Alicja Karney

Specjalista pediatra, Zastępca Dyrektora ds. klinicznych, Kierownik Oddziału Hospitalizacji Jednego Dnia i Izby Przyjęć, Instytut Matki i Dziecka

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, którą ukończyła w 1988 roku. Ponadto, doktor Karney w 2013 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania organizacjami ochrony zdrowia.

W Instytucie Matki i Dziecka, Pani Alicja Karney sprawuje funkcje Zastępcy Dyrektora ds. klinicznych oraz Kierownika Oddziału Hospitalizacji Jednego Dnia i Izby Przyjęć IMiD.

Poza osiągnięciami stricte zawodowymi, jest także autorką wielu publikacji medycznych w czasopismach i poradnikach dla rodziców, gdzie wypowiada się na tematy związane bezpośrednio z jej zawodowymi zainteresowaniami. Należy do nich głównie, szeroko pojęty obszar pediatrii – już od urodzenia dziecka – do osiągnięcia przez niego wieku dojrzałego. Szczególnym obszarem zainteresowań Pani Alicji Karney jest problematyka zaburzeń odżywiania, do której zalicza się między innymi temat otyłości. Ponadto, poza wyżej wymienionymi, interesuje się także zagadnieniami związanymi atopowym zapaleniem skóry, alergią i wacynologią.

W związku z przedstawionymi powyżej zainteresowaniami zawodowymi, Pani Alicja Karney ukończyła liczne kursy m.in. z zakresu: alergologii i wakcynologii. Dodatkowo, również poprzez udział w kursach, poszerza wiedzę z obszarów immunologii i pediatrii. Do jej aktywności na polu naukowym, należy także uczestnictwo w konferencjach – zarówno tych krajowych, jak i zagranicznych.

Prywatnie, Pani Alicja Karney jest mamą dorosłej już córki i partnerką artysty – rzeźbiarza. W czasie wolnym, najczęściej i najchętniej wybiera podróże. Bardzo lubi też czytać książki, a szczególnie biografie i kryminały. Poza tym, jest pasjonatką sztuki, którą podziwia poprzez zwiedzanie galerii oraz muzeów na całym świecie.

Doświadczenie

Zastępca Dyrektora ds. klinicznych

Instytut Matki i Dziecka

Kierownik Oddziału Hospitalizacji Jednego Dnia i Izby Przyjęć

Instytut Matki i Dziecka

Edukacja

Akademia Medyczna w Warszawie