dr n. med. prof. nadzw. IMiD Tadeusz Issat

Specjalista położnictwa i ginekologii oraz endokrynologii ginekologicznej z medycyną rozrodu, Kierownik Kliniki Ginekologii i Położnictwa, Instytut Matki i Dziecka

Profesor Tadeusz Issat jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie, którą ukończył w 2006 roku, uzyskując dyplom lekarza medycyny. Przez następne lata, zdobywał kolejne stopnie wykształcenia, od stażu podyplomowego, przez studia doktoranckie, po przewód doktorski. Ponadto, ukończył specjalizację medyczną z ginekologii i położnictwa, a także specjalizację z endokrynologii ginekologicznej z medycyną rozrodu.

Obecnie, od marca 2021 roku, profesor Tadeusz Issat pełni funkcję Kierownika Kliniki Położnictwa i Ginekologii w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Jest również pracownikiem naukowym Instytutu. W 2017 roku Rada Naukowa Instytutu Matki i Dziecka przyznała mu tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych za osiągnięcia naukowe. Rok później, uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego IMiD. Jednak z Instytutem Matki i Dziecka związany jest dłużej, bo od 2010 roku, kiedy rozpoczął pracę w Zakładzie Zdrowia Prokreacyjnego IMiD. W latach 2007-2019 zatrudniony był w Klinice Położnictwa Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Jako doświadczony lekarz i pracownik naukowy, jest autorem licznych publikacji, a także uznanym wykładowcą i prowadzącym kursy oraz zajęcia praktyczne dla lekarzy. Czynnie występuje jako prelegent i uczestnik wielu krajowych oraz międzynarodowych konferencji i sympozjów. Wśród jego osiągnięć naukowych, można wymienić również autorstwo lub współautorstwo nowatorskich terapii z dziedziny ginekologii i położnictwa oraz udział w grantach badawczych i badaniach klinicznych.

Profesor Tadeusz Issat jest również członkiem licznych towarzystw naukowych, a od 2018 roku, zasiada w składzie zarządu Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Ginekologów i Położników.

Prywatnie, jest mężem oraz ojcem dwóch córek. Wśród jego zainteresowań pozazawodowych wymienia snowboard, muzykę oraz piłkę nożną.

Doświadczenie

Kierownik Kliniki Ginekologii i Położnictwa

Instytut Matki i Dziecka

Zakład Zdrowia Prokreacyjnego

Instytut Matki i Dziecka

Zastępca Kierownika Kliniki Położnictwa Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej

CKS MSWiA w Warszawie

Edukacja

I Wydział Lekarski

Akademia Medyczna w Warszawie