lek. Maria Krowicka-Wasyl

Lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z ginekologii i położnictwa w Klinice Położnictwa i Ginekologi, Instytut Matki i Dziecka

Pani Maria Krowicka-Wasyl ukończyła I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
w 2014 roku. Po studiach, rozpoczęła roczny staż w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie.

Od 2016 roku jest zatrudniona w Klinice Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, gdzie odbywa specjalizację z ginekologii i położnictwa. W swojej pracy zajmuje się zagadnieniami związanymi między innymi z fizjologią i patofizjologią ciąży, leczeniem zakażeń dróg rodnych oraz profilaktyką schorzeń ginekologicznych.

W toku doskonalenia zawodowego, Pani Maria Krowicka-Wasyl aktywnie bierze udział w ogólnopolskich konferencjach oraz kursach. Jest również współautorką wielu publikacji, poświęconych problematyce ciąży oraz leczeniu niepłodności.

Wśród swoich pozazawodowych zainteresowań wymienia gotowanie, fotografię oraz bieganie.

Doświadczenie

Lekarz rezydent, Klinika Położnictwa i Ginekologii

Instytut Matki i Dziecka

Lekarz stażysta

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie

Edukacja

I Wydział Lekarski

Warszawski Uniwersytet Medyczny