Lesław Kluba

Zainteresowania zawodowe: antropomotoryka, fizjologia wysiłku fizycznego, fizjoprofilaktyka dzieci i osób starszych, motoryka zdrowotna osób w różnym wieku, wpływ zdobyczy cywilizacyjnych na patogenezę chorób, diagnostyka funkcjonalna.