Zwolnienie z lekcji WF: jakie mogą być powody?

Lekcje WF są bardzo ważnym elementem procesu kształcenia i budowania prozdrowotnych nawyków u dzieci w wieku szkolnym. Są jednak sytuacje, w których uczeń nie może uczestniczyć w lekcjach wychowania fizycznego. Jakie mogą być powody zwolnienia z WF? Czy rodzic może napisać zwolnienie z lekcji wychowania fizycznego i jeśli tak, to czy zwolnienie z WF od rodzica obowiązuje tylko jednorazowo? W Internecie często padają pytania o to, jak ,,załatwić” zwolnienie z WF na cały rok — w jakich sytuacjach jest ono uzasadnione? 

Czy zwolnienie z WF od psychiatry jest tym samym, co zwolnienie od psychologa? Czy i jak rodzic może napisać zwolnienie z WF np. z powodu okresu? W dzisiejszym artykule omawiamy przykłady zwolnień z WF oraz podpowiadamy, kto i na jaki okres czasu może wystawić dziecku takie zwolnienie.

Przykłady i rodzaje zwolnień z lekcji WF

Zwolnienia z WF możemy podzielić na dwa podstawowe rodzaje:

W zależności od okresu, jakie obejmują:

 • Zwolnienie długoterminowe: przykładem zwolnienia z WF jest zwolnienie długoterminowe, które może obowiązywać np. przez całe półrocze, a maksymalnie przez cały rok szkolny. Takie zwolnienie wystawia dyrekcja na podstawie przedłożonej opinii lekarskiej.
 • Zwolnienie krótkoterminowe: drugim przykładem zwolnienia z WF jest zwolnienie krótkoterminowe, m.in.: tygodniowe, bądź kilkudniowe.

W zależności od zakresu zwolnienia:

 • Zwolnienie całościowe: całkowicie zwalnia ucznia z aktywnego uczestnictwa w zajęciach WF.
 • Zwolnienie częściowe: kolejnym przykładem zwolnienia z WF jest zwolnienie częściowe, w którym lekarz wyszczególnia ćwiczenia, w których uczeń nie może brać udziału ze względu na stan zdrowia.

Wniosek o długoterminowe zwolnienie z WF zawsze należy złożyć u dyrekcji szkoły wraz ze stosownym oświadczeniem lekarskim, dotyczącym ewentualnych przeciwwskazań (całościowych lub częściowych) do uczestnictwa dziecka w lekcji WF.

Należy podkreślić, że lekarz nie wypisuje zwolnienia z WF, ale wydaje opinię, na podstawie której dyrekcja szkoły podejmuje decyzję o przyznaniu dziecku długoterminowego zwolnienia z WF.

Zwolnienie z WF od rodzica: czy i jak rodzic może napisać jednorazowe zwolnienie z powodu okresu lub innej niedyspozycji?

Zdarza się, że powodem, dla którego dziecko prosi o zwolnienie z WF jest niewielka niedyspozycja ucznia np. ból zęba, drobny uraz, złe samopoczucie (m.in. z powodu okresu). W takiej sytuacji do nauczyciela zazwyczaj trafia jednorazowe zwolnienie z WF od rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.

Czy rodzic może napisać jednorazowe zwolnienie z lekcji WF z powodu okresu lub innej niedyspozycji dziecka?

W polskim systemie prawnym nie ma ogólnego przepisu, który stanowiłby podstawę do zwolnienia ucznia przez rodzica z zajęć wychowania fizycznego (WF) z powodu niewielkiej niedyspozycji. Jednakże w praktyce niektóre szkoły mogą mieć indywidualne podejście w tym zakresie i uwzględniać specyficzne sytuacje, takie jak ból zęba, drobny uraz, czy złe samopoczucie ucznia. To, czy uczniowie będą zwalniani z zajęć WF, zależy od polityki konkretnej szkoły oraz zaleceń dyrekcji.

W przypadku jednorazowych zwolnień z lekcji WF, rodzice powinni zapoznać się z regulaminem danej szkoły. Procedury przyjęte w tej kwestii mogą się różnić w zależności od placówki edukacyjnej. Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane ze zwolnieniami z zajęć WF w danej szkole, najlepiej skonsultować się bezpośrednio z nauczycielem wychowania fizycznego, dyrekcją szkoły lub personelem medycznym, aby uzyskać konkretne informacje dotyczące procedur przyjętych w danej placówce.

Jak napisać zwolnienie z WF z powodu okresu lub innej niedyspozycji?

Jeśli w danej szkole przyjęta została możliwość wypisywania przez rodzica jednorazowych zwolnień z lekcji wychowania fizycznego (WF) z powodu niewielkiej niedyspozycji, dokument taki warto napisać w sposób czytelny i niepozostawiający wątpliwości.

Zwolnienie może być napisane odręcznie lub przygotowane na komputerze, a następnie wydrukowane. To, jak należy napisać zwolnienie z WF, jest zależne od procedury przyjętej przez daną szkołę. Zwykle zwolnienie powinno zawierać:

 • data wypisania zwolnienia;
 • imię i nazwisko dziecka;
 • okres (datę/zakres dat), na jaki wypisujemy zwolnienie z WF od rodzica;
 • powód zwolnienia z WF*
 • czytelny podpis rodzica.

Skoro już wiemy, jak napisać dziecku jednorazowe zwolnienie z WF (np. z powodu okresu) przyjrzyjmy się dokładniej, jakie mogą być powody długoterminowego zwolnienia z lekcji WF.

*Rodzice często zastanawiają się, jak ,,zgrabnie” napisać zwolnienie z WF z powodu okresu. Wystarczy uściślić, że powodem zwolnienia jest złe samopoczucie córki związane z menstruacją/niedyspozycją dziecka.

Rodzice pytają: Jak ’załatwić’ dziecku zwolnienie z WF na cały rok? Jakie powody umożliwiają uzyskanie zwolnienia z WF od lekarza?

Niestety, coraz więcej dzieci unika aktywności fizycznej i nie chce uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego. W związku z tym coraz częściej uczniowie i rodzice szukają w internecie informacji o tym: Jak „załatwić” zwolnienie z WF na cały rok?, bądź: Jak napisać długoterminowe zwolnienie z WF?

Należy mieć świadomość, że długoterminowe zwolnienie z WF wystawia dyrekcja w uzasadnionych przypadkach na podstawie opinii wystawionej np. przez lekarza rodzinnego, neurologa, ortopedę, okulistę, kardiologa lub innego lekarza, pod którego opieką znajduje się dziecko. Decyzja taka jest zazwyczaj podejmowana po konsultacji z nauczycielem WF oraz wzięciu pod uwagę indywidualnej sytuacji ucznia.

Zwolnienie z WF na cały rok: co należy wiedzieć?

Jeśli zastanawiasz się, jak załatwić dziecku zwolnienie z WF na cały rok – pamiętaj, że muszą istnieć zdrowotne powody do wystawienia takiego zwolnienia (całościowego lub częściowego). Poniżej przedstawiamy powody, tzw. wskazania medyczne, które są uzasadnieniem dla długoterminowego zwolnienia dziecka z WF:

 • padaczka (gdy aktywność fizyczna może indukować napady) i niektóre choroby neurologiczne;
 • astma (zwolnienie całościowe lub wyłącznie z niektórych ćwiczeń);
 • choroby kardiologiczne m.in.: wady serca z niewydolnością krążenia, napadowe zaburzenia rytmu serca;
 • schorzenia układu ruchu m.in.: choroba reumatyczna (w okresie zaostrzeń), jałowe martwice kości, rekonwalescencja po złamaniach lub skręceniach stawów, stan po urazie kręgosłupa, znaczne skrzywienia kręgosłupa (II-IV stopnia);
 • rekonwalescencja po zabiegach chirurgicznych.

To niektóre przykłady dolegliwości, które mogą skutkować długoterminowym zwolnieniem z lekcji wychowania fizycznego.

Zwolnienie z WF od psychiatry, a może zwolnienie wypisane przez psychologa lub psychoterapeutę?

Zaburzenia psychiczne np. lęki i fobie także mogą być powodem do zwolnienia z WF. Czy zwolnienie z WF od psychiatry jest brane pod uwagę na takich samych zasadach, jak zwolnienie od lekarza innej specjalizacji? Tak, lekarz psychiatra może wystawić dziecku zwolnienie z lekcji WF-u.

Czy zwolnienie z WF musi być od psychiatry, czy może wystawić je psycholog lub psychoterapeuta?

Tylko lekarz może wypisać dziecku opinię umożliwiającą zwolnienie z WF. Opinia psychologa/psychoterapeuty może być jednak dla lekarza bardzo pomocna, przy wypisywaniu oświadczenia o niezdolności dziecka do uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego (np. zwolnienie z WF od psychiatry).

Zamiast zastanawiać się, jak napisać zwolnienie z WF, przekonujmy dzieci do aktywności fizycznej

Kiedy zastanawiamy się, jak załatwić zwolnienie z WF na cały rok pamiętajmy, że lekcje wychowania fizycznego są niemniej ważne, co np. lekcje matematyki czy j.angielskiego.

Regularna aktywność fizyczna dzieci i młodzieży pozwala m.in.:

 • zmniejszyć ryzyko nadwagi i otyłości;
 • zmniejszyć ryzyko zaburzeń metabolicznych i hormonalnych, m.in. cukrzycy typu 2;
 • poprawia samopoczucie, zmniejsza ryzyko wystąpienia depresji;
 • zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju układu kostno-szkieletowego i krwionośnego;
 • poprawia pamięć i koncentrację (m.in. poprzez lepsze ukrwienie i dotlenienie mózgu).

To właśnie na lekcjach WF-u uczniowie uczą się współpracy, nawiązują głębsze relacje, odkrywają sportowe pasje, nabierają sprawności.

Dlatego, zamiast zastanawiać się, jak napisać dziecku zwolnienie z WF, czy jak załatwić zwolnienie z WF na cały rok – rozmawiajmy z dziećmi i  uświadamiajmy im, jak ważny w życiu jest ruch i zdrowy styl życia. Jako rodzice także starajmy się dawać dobry przykład, regularnie uprawiając różne sporty i zachęcając do tego dzieci.


Źródło:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.)

 

Dofinansowanie UE
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
Akceptuję