Skarpetokapcie

Pozytywna Opinia
Instytutu Matki i Dziecka

Opinia nr: Op-5304/2023

Data wydania: 23.05.2024

Producent: The Cookie Company Gropu BV

Typ produktu: , ,

Przedział wiekowy:

Ocena

Ocena ogólna: Pozytywna