InnovitumB i InnovitumB XL® żywność specjalnego medycznego przeznaczenia

Pozytywna Opinia
Instytutu Matki i Dziecka

Opinia nr: Op-5590/2024

Data wydania: 19.03.2024

Producent: CHIESI POLAND Sp. z o.o.

Typ produktu: ,

Przedział wiekowy: , , , , ,

Ocena

Ocena ogólna: Pozytywna