Florum Baby suplement diety

Producent: Polski Instytut Farmacji Sp. z o.o.
Marka: Polski Instytut Farmacji Sp. z o.o.

Opis produktu

Florum Baby suplement diety w postaci kropli to probiotyk, zawierający w swoim składzie szczep Lacticaseibacillus rhamnosus GG (dawniej znany jako Lactobacillus rhamnosus GG) o udokumentowanym działaniu probiotycznym.

Produkt został opracowany, by wspierać zdrowie układu pokarmowego. Może być stosowaniu w celu zapobiegania biegunkom oraz wspomaganiu procesu leczenia biegunki związanej z antybiotykoterapią u niemowląt i dzieci.

 

Czytaj więcej

Produkt Florum Baby suplement diety musi być przyjmowany pod nadzorem lekarza, który nadzoruje również sposób dawkowania.

Zakres Opinii

Celem opiniowania w Instytucie Matki i Dziecka jest ocena produktu pod kątem bezpieczeństwa ogólnego, zdrowotnego i rozwojowego użytkowników. 

Czytaj więcej

Podczas kolejnych etapów opiniowania sprawdzane jest przede wszystkim bezpieczeństwo surowców wchodzących w skład produktu, m.in. poprzez szczegółową analizę składu jakościowego i ilościowego produktu. Weryfikowana jest również poprawność przeznaczenia wiekowego oraz funkcjonalność produktu, czyli praktyczne zastosowanie i stopień realizacji zadeklarowanych przez producenta cech użytkowych produktu oraz poziom satysfakcji użytkowników.

Szczegóły badania

Etap I - Ocena dokumentacji

Pierwszy etap opiniowania produktu Florum Baby suplement diety potwierdził bezpieczeństwo ogólne i zdrowotne produktu dla zadeklarowanej przez producenta grupy odbiorców w oparciu o wymaganą od producenta dokumentację, aktualne przepisy prawne oraz standardy medyczne i rekomendacje. 

Czytaj więcej

Dokonano szczegółowej analizy składu jakościowo – ilościowego produktu i pochodzenia surowców, w tym wyników badań z laboratoriów akredytowanych potwierdzających bezpieczeństwo pozyskiwanej wody. Weryfikacji poddawana jest prawdziwość posiadanych przez firmę atestów i świadectw analizy w zakresie deklarowanych cech produktu. Analizowane są wszystkie aspekty wpływające na ostateczną jakość i bezpieczeństwo produktu. Ocenie poddana została również dokumentacja etykiet i opakowań docelowych. W ramach oceny odbyła się wizytacja zakładu produkcyjnego.  

Kryteria oceny produktu:

 • Zgodność z obowiązującymi normami/przepisami
 • Bezpieczeństwo ogólne i zdrowotne iw odniesieniu do grupy odbiorców
 • Bezpieczeństwo surowcówiw tym pochodzenie i jakość
 • Bezpieczeństwo procesu produkcji
 • Bezpieczeństwo opakowania
 • Ekologia isurowce, produkcja, opakowanie, recycling
 • Innowacyjność
 • „Produkt Polski” iprodukcja, własność
 • Inneinagrody, certyfikaty
 • Ocena składu ilościowo – jakościowego produktuiw odniesieniu do zaleceń żywieniowych/norm/przepisów prawnych
 • Ocena wartości odżywczej
 • Oceny jakości zdrowotnej im.in. czystości mikrobiologicznej, zawartości metali szkodliwych, pozostałości pestycydów, pozostałości azotynów i azotanów
 • Ocena opakowania
 • Ocena informacji żywieniowej na opakowaniu
 • Ocena skróconego opisu linii technologicznej
 • Ocena systemu zabezpieczającego jakość produkcji (ISO, HACCP), monitoring procesu produkcji (wizytacja zakładu), stałego nadzoru nad bezpieczeństwem produktu
 • Wartość dodana iwskazania i uzasadnienia aspektów wyróżniających produkt spośród kategorii podobnych, dostępnych na rynku

Grażyna Rowicka

Prof. Instytutu Matki i Dziecka, Specjalista pediatra w Zakładzie Żywienia (Zespół medyczno-żywieniowy), Instytut Matki i Dziecka

Dokładna identyfikacja każdego drobnoustroju probiotycznego obejmuje rodzaj (np. Lactobacillus), gatunek (np. Lactobacillus rhamnosus) i konkretny szczep (przykładowo Lactobacillus rhamnosus ATCC 53103). Ma to znaczenie, ponieważ właściwości probiotyków są zależne od konkretnego szczepu. Z uwagi na to, aby określić właściwości probiotyczne i efektywność w odniesieniu do określonych problemów zdrowotnych, niezbędne jest przeprowadzenie szczegółowych badań na każdym szczepie.

Etap II - Ekspercka ocena sensoryczna

Ocena jest przeprowadzana na próbkach produktu przez zespół specjalistów dziedzinowych na podstawie posiadanej przez ekspertów wiedzy i doświadczenia, aktualnych wyników badań naukowych, wytycznych konsultantów dziedzinowych i rekomendacji towarzystw naukowych oraz obowiązujących przepisów prawnych i regulacji przedmiotowych.  

Czytaj więcej

Każdy z członków zespołu ocenia produkt w skali 1-5, w zakresie niżej wymienionych kryteriów. Uzyskany wynik ogólny w każdej z kategorii stanowi średnią arytmetyczną indywidualnych ocen ekspertów. 

Kryteria oceny produktu:

 • Percepcja zmysłowaismak, zapach, barwa, konsystencja
 • Opakowanie iwygląd opakowania m.in. kształt i kolorystyka, sposób opakowania, funkcjonalne walory opakowania, oznakowanie, surowiec, wykonanie
 • Ocena ogólnaiocena ekspercka także na tle kategorii rynkowej

Grażyna Rowicka

Prof. Instytutu Matki i Dziecka, Specjalista pediatra w Zakładzie Żywienia (Zespół medyczno-żywieniowy), Instytut Matki i Dziecka

Podczas przyjmowania probiotyków, zawsze należy stosować się do instrukcji zamieszczonej na etykiecie produktu, którego zamierzamy użyć. Ważne jest, aby dokładnie przestrzegać wskazanego na opakowaniu dawkowania, jak i metody przygotowania preparatu probiotycznego. Może to być rozpuszczenie zawartości saszetki w wodzie o temperaturze pokojowej i spożycie po przygotowaniu lub aplikacja np. kropli bezpośrednio do ust.

Jolanta Wacławek

Lekarz pediatra w Oddziale Hospitalizacji Jednego Dnia, Instytut Matki i Dziecka

Stosowanie suplementów probiotycznych korzystnie wpływa na funkcjonowanie układu trawiennego oraz pozytywnie oddziałuje na samopoczucie. Ostatnie badania naukowe potwierdzają pozytywne efekty przyjmowania probiotyków, w tym szczepów takich jak Lactobacillus czy Bifidobacterium, potocznie znanych jako dobre bakterie jelitowe.

Gdzie kupić

Polski Instytut Farmacji
Drogeria OLMED