mgr Ewa Kamińska

Specjalista farmakologii

Pani Ewa Kamińska jest absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie, którą ukończyła uzyskując
tytuł magistra farmacji. Następnie odbyła specjalizację z obszaru farmakologii.

W Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, przez długie lata kierowała Zakładem Farmakologii IMiD. Jest doświadczonym ekspertem w zakresie opiniowania i oceny bezpieczeństwa stosowania leków i kosmetyków dla dzieci. W latach 2002-2008 pełniła również funkcję eksperta w portalu
internetowym, gdzie odpowiadała na pytania internautów o tematyce związanej z kosmetykami dla
dzieci. Czynnie współpracuje z wydawnictwami medycznymi.

Wśród swoich zainteresowań zawodowych, wymienia przede wszystkim tematykę bezpieczeństwa
oraz skuteczności stosowania leków a także kosmetyków przeznaczonych dla niemowląt i dzieci oraz
kobiet w ciąży i karmiących piersią. W tym też obszarze jest autorką, bądź współautorką licznych
prac naukowych i publikacji. Można wśród nich wymienić książki takie jak: Antybiotyki w Pediatrii,
oraz Dawkowanie Leków u Noworodków, Dzieci i Młodzieży.

W toku rozwoju zawodowego, Pani Ewa Kamińska chętnie uczestniczyła w kursach z zakresu
kosmetologii, badania leków, epidemiologii, dezynfekcji i zakażeń szpitalnych oraz farmakologii
okresu noworodkowego, bezpieczeństwa terapii i pielęgnacji małego dziecka. Posiada liczne
certyfikaty, wydane między innymi przez Polskie Towarzystwo Neonatologiczne, Stowarzyszenie na
Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce oraz Sekcję Dermatologii Dziecięcej PTD.

W życiu prywatnym, poświęca się pielęgnacji roślin oraz podróżom. Wolny czas spędza na czytaniu
dobrych książek, oglądaniu filmów i słuchaniu muzyki. Szczególnie standardów jazzowych oraz
piosenek w wykonaniu m.in. Norah Jones, Sade, Cesarii Evory czy Roda Stewarda. Jest mamą Magdy i Grzegorza oraz babcią 7-letniego Adama.

Doświadczenie

Główny ekspert w zakresie opiniowania kosmetyków, wyrobów medycznych, środków do prania i płukania oraz produktów biobójczych

Instytut Matki i Dziecka

Kierownik Zakładu Farmakologii

Instytut Matki i Dziecka

Edukacja

Akademia Medyczna

w Warszawie