Dada Naturals chusteczki nawilżane

Pozytywna opinia
Instytutu Matki i Dziecka

Opinia nr: OP-ZF/591/K-8/17

Data wydania: 28.05.2018

Producent: Harper Hygienics S.A.

Typ produktu:

Przedział wiekowy: , , ,

Dada Naturals chusteczki nawilżane dla dzieci od 1 dni życia.