Dada Pantsy XL - ePozytywna Opinia
Pozytywna opinia o produkcie

Dada Pantsy XL

Pieluchomajtki higieniczne jednorazowego użytku (z SAP) dla dzieci, w rozmiarze XL (powyżej 16kg)

Pozytywna Opinia nr: Op-5113/2018
Data wydania: 05.11.2018
Producent: Ontex CZ s.r.o.
Przedział wiekowy: ,
Typ produktu:
Opis produktu

Pantsy to pro­dukt dla star­szych dzieci, gdyż są szcze­gól­nie pomocne przy tre­ningu noc­ni­ko­wym. Sku­teczne i chłonne jak pie­luszki, ale dzięki ela­stycz­nym bocz­kom można je zało­żyć i zdjąć jak maj­teczki. Dzięki temu dziecko prze­wija się bar­dzo szybko i nie ma koniecz­no­ści prze­rywa­nia mu zabawy na dłu­żej.