Jak Opiniujemy?

Zdrowe odżywianie, bezpieczna zabawa i właściwa pielęgnacja są niezwykle ważnymi kwestiami, związanymi z opieką nad najmłodszymi członkami rodziny. W gąszczu reklam i wśród półek sklepowych uginających się od towarów, często trudno podjąć decyzję, co będzie najlepsze dla dziecka.

Aby pomóc rodzicom i opiekunom w wyborze, opiniujemy produkty przeznaczone dla dzieci. Wyróżnia je logo Instytutu Matki i Dziecka lub informacja na opakowaniu.

Kto wydaje opinie?

Każda opinia jest efektem pracy zespołu złożonego ze specjalistów różnych dziedzin.

Eksperci Instytutu to m.in.:

 • doświadczeni lekarze specjaliści,
 • pielęgniarki i położne,
 • eksperci medycyny wieku rozwojowego,
 • pracownicy naukowi, którzy na co dzień pracują z małymi pacjentami w klinikach i poradniach Instytutu.
Dietetyk, trener osobistych pomp insulinowych, edukator diabetologiczny.
Położna, specjalista do spraw epidemiologii.
Specjalista fizjoterapii.
Edukator cukrzycy, pielęgniarka edukacyjna, certyfikowany trener osobistej pompy insulinowej.
Specjalista neurologii dziecięcej.
Specjalista fizjoterapii, pedagog specjalny.
Lekarz stomatolog, specjalista ortodonta, biolog molekularny.
Specjalista położnictwa i ginekologii oraz endokrynologii ginekologicznej z medycyną rozrodu.
Lekarz rezydent.
pielęgniarka
ginekolożka-położniczka w Klinice Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka
lekarz dermatolog, ekspert Instytutu Matki i Dziecka
ekspert w dziedzinie farmakologii, specjalista w zakresie opiniowania kosmetyków i środków do prania
Neurologopeda.
Pielęgniarka, specjalizacja neonatologiczna.
Specjalista położnictwa i ginekologii, specjalista w perinatologii.
Psycholog, pedagog oraz specjalista psychoonkologii.
Starszy asystent, adiunkt, prof. Instytutu Matki i Dziecka.
lekarz, specjalista pediatrii i neonatologii, Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Instytucie Matki i Dziecka
Dietetyk.
Lekarz pediatra.
Fizjoterapeuta.
Położna, Certyfikowany Doradca Laktacyjny (CDL), psycholog.
Dr n. med., pediatra i neonatolog, Koordynator Oddziału Neonatologii w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut Matki i Dziecka.
Położna.
Prof. dr hab., Konsultant Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Instytucie Matki i Dziecka, Konsultant Krajowy w dziedzinie neonatologii
Specjalista pediatra.
Specjalista położnictwa i ginekologii.
Specjalista psychologii klinicznej.
Dietetyk, specjalista żywienia człowieka.
Dietetyk, Specjalista w zakresie żywienia, Zakład Żywienia, Instytut Matki i Dziecka
Fizjoterapeuta.
Prof. dr hab., Kierownik Zakładu Żywienia IMiD. Ekspert w zakresie żywienia niemowląt, dzieci i kobiet w okresie okołoporodowym.
Kierownik Działu Ocen i Rozwoju Współpracy w Instytucie Matki i Dziecka
Specjalista farmakologii.
Główny specjalista ds. bezpieczeństwa zdrowotnego produktów dla dzieci.

Pozytywna opinia – czyli właściwie co?

Produkt z pozytywną opinią jest całkowicie bezpieczny dla dziecka pod względem konstrukcji, staranności wykonania, jakości czy użytych surowców. Jest również dostosowany do etapów rozwoju dziecka i wspiera jego harmonijny rozwój.

Pozytywna opinia to potrójna gwarancja bezpieczeństwa:

 • ogólnego
 • zdrowotnego
 • rozwojowego

Opiniowanie produktów składa się z kilku etapów. Pierwszym jest … analiza dokumentacji. Dokładnie sprawdzamy i analizujemy całą dokumentację produktu, strona po stronie. Na co patrzymy? W dokumentach muszą znaleźć się dane dotyczące:

 • zgodności z normami i obowiązującymi przepisami prawa,
 • jakości i pochodzenia surowców,
 • procesu produkcji,
 • jakości produktu gotowego.

Do wydania opinii potrzebne są także dane dotyczące nadzoru jakościowego nad procesem produkcji – w końcu musimy wiedzieć, w jakich warunkach produkt powstawał!

Jak wygląda proces opiniowania?

Dokumentacja to jednak nie wszystko – w Instytucie nie bierzemy niczego na wiarę. By uzyskać pozytywną opinię, produkt jest szczegółowo badany, a zakład produkcyjny musi zostać poddany audytowi, który przeprowadzają nasi eksperci.

Czym się kierujemy przy wydawaniu opinii? Podstawą opinii są:

 • aktualne przepisy prawa obowiązujące w Polsce oraz w Unii Europejskiej,
 • standardy medyczne i zalecenia dotyczące niemowląt, dzieci, kobiet w okresie ciąży i laktacji,
 • wytyczne konsultantów krajowych oraz towarzystw naukowych,
 • zobiektywizowane wyniki badań naukowych.

Po etapie teoretycznym czas na część praktyczną. Eksperci dokonują oceny sensorycznej, organoleptycznej. Sprawdzają jakość wykonania, wytrzymałość, konsystencję, zapach oraz inne ważne cechy produktu. Następnie produkt trafia do badań aplikacyjnych i użytkowych z udziałem wykwalifikowanego personelu medycznego oraz doświadczonych lekarzy specjalistów. W ostatnim etapie biorą udział bezpośredni użytkownicy, dzieci i ich opiekunowie.

Wyniki prac opiniodawczych prezentowane są w postaci raportu opinii dokładnie opisującego zakres i metodykę przeprowadzonego badania.

Pozytywna opinia jest wydawana na okres 3 lat. Produkty z pozytywną opinią oznaczone są informacją lub logo Instytutu na opakowaniu i w tym czasie podlegają stałej obserwacji. Rozpatrujemy i wyjaśniamy wszelkie ewentualne zgłoszenia ze strony rodziców.