dr hab. n. med. prof. IMID Tadeusz Issat

Kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii IMiD

Doświadczenie

Edukacja