lek. med. Emilia Konka

lekarz pediatra, Klinika Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii w Instytucie Matki i Dziecka

Doświadczenie

Edukacja