lek. med. Emilia Konka

Lekarz rezydent

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
W Instytucie Matki i Dziecka odbywa rezydenturę w Klinice Wrodzonych Wad Metabolizmu
i Pediatrii IMiD.
W toku doskonalenia zawodowego, uczestniczyła w wielu wymianach międzynarodowych oraz
zagranicznych praktykach studenckich. Wśród nich może wymienić praktykę m.in. w Oddziale
Pediatrycznym w Chang Gung Memorial Hospital na Tajwanie.
Prywatnie, jest mamą jednego dziecka. Do swoich zainteresowań pozazawodowych
zalicza podróże – zarówno te bliższe, jak i dalsze oraz taniec.

Doświadczenie

Lekarz rezydent, Klinika Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii

Instytut Matki i Dziecka

Edukacja

I Wydział Lekarski

Warszawski Uniwersytet Medyczny