Jak Opiniujemy?

Właściwe i zdrowe odżywianie, bezpieczna zabawa i pielęgnacja są niezwykle ważnymi kwestiami związanymi z opieką nad dziećmi. W gąszczu reklam i wśród półek sklepowych uginających się od towarów trudno podjąć decyzję, co będzie najlepsze dla dziecka.

Aby pomóc rodzicom i opiekunom w wyborze, opiniujemy produkty przeznaczone dla dzieci.       Wyróżnia je logo Instytutu Matki i Dziecka lub informacja na opakowaniu.

Kto wydaje opinie?

Eksperci Instytutu to doświadczeni lekarze specjaliści, pielęgniarki i położne oraz eksperci medycyny wieku rozwojowego i pracownicy naukowi, którzy na co dzień pracują z małymi pacjentami w klinikach i poradniach Instytutu.

Każda opinia jest efektem pracy zespołu złożonego ze specjalistów różnych dziedzin.

Pozytywna opinia – czyli właściwie co?

Pozytywna opinia to potrójna gwarancja - bezpieczeństwa ogólnego, zdrowotnego i rozwojowego.
Produkt z Pozytywną Opinią jest całkowicie bezpieczny dla dziecka pod względem konstrukcji, staranności wykonania, jakości czy użytych surowców. Jest również dostosowany do etapów rozwoju dziecka i wspiera jego harmonijny rozwój.

Opiniowanie produktów składa się z kilku etapów. Pierwszym jest ... analiza dokumentacji. Sprawdzamy i analizujemy kartka po kartce całą dokumentację produktu. Na co patrzymy? W dokumentacji muszą znaleźć się dane dotyczące zgodności z normami i obowiązującymi przepisami prawa, a także dotyczące jakości i pochodzenia surowców, procesu produkcji i jakości produktu gotowego. Do wydania opinii potrzebne są także dane dotyczące nadzoru jakościowego nad procesem produkcji – w końcu musimy wiedzieć, w jakich warunkach był tworzony!

Jak wygląda proces opiniowania?

Nie bierzemy jednak wszystkiego na wiarę. By uzyskać pozytywną opinię, produkt jest szczegółowo badany a zakład produkcyjny musi zostać poddany audytowi, który przeprowadzają nasi eksperci.

Czym się kierujemy przy wydawaniu opinii? Podstawą opinii są aktualne przepisy prawa obowiązujące w Polsce oraz w Unii Europejskiej, standardy medyczne i zalecenia dotyczące niemowląt, dzieci, kobiet w okresie ciąży i laktacji, wytyczne konsultantów krajowych oraz towarzystw naukowych, a także zobiektywizowane wyniki badań naukowych.

Po etapie teoretycznym czas na część praktyczną. Eksperci dokonują oceny sensorycznej, organoleptycznej. Sprawdzają jakość wykonania, wytrzymałość, konsystencję, zapach oraz inne ważne cechy produktu. Następnie produkt trafia do badań aplikacyjnych i użytkowych z udziałem wykwalifikowanego personelu medycznego oraz doświadczonych lekarzy specjalistów. W ostatnim etapie biorą udział bezpośredni użytkownicy, dzieci i ich opiekunowie.

Wyniki prac opiniodawczych prezentowane są w postaci raportu opinii dokładnie opisującego zakres i metodykę przeprowadzonego badania.

Pozytywna opinia jest wydawana na okres 3 lat. Produkty z pozytywną opinią oznaczone są informacją lub logo Instytutu na opakowaniu i w tym czasie podlegają stałej obserwacji. Wyjaśniamy i rozpatrujemy wszelkie ewentualne zgłoszenia ze strony rodziców.

Nasi Eksperci

Poznaj naszych ekspertów - to, między innymi, oni są autorami tekstów na portalu, które możesz przeczytać.
Prof. Halina Weker, Kierownik Zakładu Żywienia
Ekspert w zakresie żywienia niemowląt, dzieci i kobiet w okresie okołoporodowym. Zespół medyczno-żywieniowym pod jej kierunkiem wydaje opinie o produktach spożywczych i suplementach diety.
Aleksandra Świeboda, Kierownik Działu Ocen i Rozwoju Współpracy
Ewa Kamińska, Kierownik Zakładu Farmakologii
Ekspert w zakresie bezpieczeństwa stosowania leków, kosmetyków, produktów biobójczych i środków do prania przeznaczonych dla niemowląt, dzieci i kobiet.
Ewa Łukasik
Główny Specjalista ds. opiniowania wyrobów użytkowych